DOTHIHOA

Tiện ích của NVB

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Kinh doanh bất động sản

Sưu tầm, cập nhật kinh nghiệm kinh doanh bất động sản từ nguồn internet: Kinh doanh bất động sản là một thị trường khá thú vị, ...
Kinh doanh bất động sản Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định  Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT như sau: 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ ...
Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm...
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: 1. Người s...
Quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Khoản 4 Điều 3  Nghị định số 01/2017/NĐ-CP  ngày 06/01/20017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, bổ...
Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách