ĐÔ THỊ HÓA

Tiện ích của NVB

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Bồi thường, hỗ trợ nhà ở trên đất nông nghiệp

- Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai quy định: Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lú...
Bồi thường, hỗ trợ nhà ở trên đất nông nghiệp Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

APEC và đô thị hóa bền vững

- Năm 2013, Tuyên bố Bali của APEC chính thức công nhận đô thị hóa là một lĩnh vực phát triển của vùng Châu Á – Thái Bình Dương. - Nă...
APEC và đô thị hóa bền vững Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

1. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. ...
Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh, thương mại

Đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm... thuộc trường hợp được "Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng ...
Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh, thương mại Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thông tin về nguồn gốc sử dụng đất trên GCN quyền sử dụng

Thông tin về  nguồn gốc sử dụng đất được ghi trên trang 2 GCN quyền sử dụng quy định như sau: a) Trường hợp được Nhà nước giao đất khôn...
Thông tin về nguồn gốc sử dụng đất trên GCN quyền sử dụng Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây: ...
Cho thuê đất Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0

HCM Egov Framework 2.0 có nền tảng phát triển ứng dụng Chính quyền điện tử; Văn phòng điện tử; ISO điện tử; Dịch vụ công trên mạng do Sở...
Phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Một số văn bản pháp luật về đất đai

LUẬT Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; NGHỊ ĐỊNH   Nghị định 01/2017/NĐ-CP ...
Một số văn bản pháp luật về đất đai Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Chuyển tọa độ VN2000 sau phun điểm toàn đạc lên cad

Từ bình đồ khảo sát toàn đạc mở trên phần mềm cad có hệ tọa độ mặc định không đúng với hệ tọa cần sử dụng, lưới khống chế cần thiết, chẳn...
Chuyển tọa độ VN2000 sau phun điểm toàn đạc lên cad Rating: 4.9 Diposkan Oleh: Nguyễn Văn Bách